top of page

CV

Erfarenhet

Group CIO & Digital development manager

Kraftringen AB

Lund, Sverige

CIO och digital ledare för Kraftringen koncernen, inklusive flera direkt eller indirekt ägda bolag.
Ansvarig för att driva tillväxt och strategisk förnyelse genom att leda koncernens IT-avdelning och
affärernas digitala transformation. Ansvarig för ledning, styrning, transformationsresa, ramverk för
finansiella investeringar, teknisk erbjudandeutveckling och verksamhetsförändring.

Vice VD

ProToSell AB

Ängelholm

Ansvaríg för ledning av företaget tillsammans med VD och styrelse i alla dess aspekter

Enterprise sales and digital transformation konsult

Consid AB

Helsingborg, Sverige

Fostrade och hjälpte till att implementera professionella relationer med olika företag i flera branscher.
Utveckling av" digital
transformation" som ett erbjudande till marknaden inklusive försäljningsstrategi

CDO, Digitaliseringschef

Öresundskraft AB

Helsingborg, Sverige

Koncernledningsmedlem med ansvar för digital transformation av bolagsgruppen, gällande digital
strategi, färdplaner. styrning, innovation etc. Med ökad digital mognad över hela företaget övergick min roll till att skapa förmåga att hantera data inklusive team och teknologier i syfte att både öka dataeffektiviteten och hitta lösningar för intäktsgenerering genom datadrivna erbjudanden.

COO nordics

Resurs Bank AB

Helsingborg, Sverige

Ledde en internationell organisation med över 100 anställda inom nordisk affärssupport (kredit, lån,
kort, backoffice, bedrägerier, förhandsindrivning, kundservice, factoring, fakturering)
Effektiviserade verksamhet och förvaltningsaktiviteter för att påskynda utlåningstillväxt och operativa mål samt identifierade och införde många nya förbättringsmöjligheter över åren
Ansvarade för utveckling av direktrapporterande chefer och anställda genom 1:1-coaching, morgon och veckomöten, skapade en stark sälj- och servicekultur och främjade en miljö för att uppnå affärsmål.
Har framgångsrikt levererat inom budget och med goda affärsresultat varje år trots hantering av 25% årlig tillväxt

Utildning

Malmö universitet

Bachelor in mechanical engeenering 120p

Ingenjörsutbildning i maskintekning 

Malmö universitet

Intellectual property (40)p masters

Masters påbyggnad i immaterialrätt och patent

Performax 

Ledarskapsutbildning

Ledarskapsprogram 

Ahrens university

Diplom i tillväxtledarskap

Master of rapid growth

ICF Coach academy

Leadarskapscoaching

Diplomerad coach

Instant infusion

Project management and agile principles 

Project management traditionellt och agilt

CGI 

Digital strategy  and frameworks 

Digital strategi

Microsoft 

Azure Cloud

Grunder i Azure Cloud

Och många fler utbildningar över åren...


Arbetsmiljö, Mediaträning, Att leda i offentlig
organisation, Offentlig upphandling,
BAM. Kommunikation,
Presentationsteknik, Marketing
technology, Datadriven frameworks.
Python programmering mm

bottom of page