top of page

"Lyckas med ledarskapsutmaningar - mina 20 års sökande i 5 centala punkter"

Uppdaterat: 21 feb. 2023

2003 firade jag min fasta anställning efter en provanställning som projektledare för ett större outsourcing projekt.


24 år gammal tänkte jag att jag skulle jobba där i ett år och sedan fortsätta som maskiningenjör som jag är utbildad till. Ledarskap var inte ens på min radar.


Men en dag ändrades allt. En dag fick jag en inbjudan från VD att diskutera en ledarskapsroll. Livrädd men ändå närapå dumdristigt modig tackade jag ja och inledde min ledarskapskarriär men framförallt min inre resa.


Jag insåg snabbt att ledarskapsarbete inte har någon smekmånadsperiod och att jag behövde lära mig snabbt. Åren gick och jag lärde mig att allt börjar och slutar med mig själv.


Här är fem steg som jag lärde mig på den hårda vägen för att hantera ledarskapsutmaningar:


1) Utveckla din beslutsförmåga


Förmågan att fatta rätt beslut är avgörande för att hantera ledarskapsutmaningar. För att förbättra din förmåga att ta beslut måste du först förstå dina egna attityder och övertygelser, och omvandla dem till ett tydligt syfte för dig själv och din organisation, såklart i linje med ditt uppdrag. Nedan är några saker jag vill ha på plats så att jag kan fatta beslut lättare:

  • Få klarhet i ditt syfte och uppdrag.

Definiera varför ni existerar som organisation,vad ert uppdrag är och vad det är som förväntas på flera nivåer. Är detta oklart för dig som ledare kommer du alltid att vackla i dina beslut.

  • Klargör din vision, uppdrag, definiera framgång, tydliggör roller.

Se till att du och alla i ditt team förstår vad ni definierar som framgång. Kan inte alla i teamet se samma bild och nästan ta på det kommer ni att spreta kring besluten och otydligheten bara växer. Individerna i teamet, om de förstår vad som är framgång vet förhoppningsvis direkt vad de behöver göra för att bidra till målen. Klargör detta så kommer du att se att folk är faktiskt kapabla till att ta rätt beslut utan dig.

  • Använd ditt syfte, uppdrag, vision och värderingar för att vägleda ditt beslutsfattande.

Som ledare är det lätt att översköljas av uppgifter och problem så det kan vara lätt att bli reaktiv. Att bara släcka bränder när du ser dem.


Men om du ger dig själv gåvan att ta fram ett eget ramverk där du vet vilka värderingar du står för, vad uppdraget är, vilken vision ni har så kan du alltid luta dig mot det även om vissa beslut alltid kommer att vara svåra. Kom ihåg ju svårare beslut, desto viktigare är att ha en bra grund!


2) Låt inte rädsla styra ditt agerande


Varför pratar jag om rädsla när jag pratar om ledarskap?


Många av oss ledare kommer sannolikt att säga att vi inte är rädda. Vi är modiga ledare, villiga att ta på oss vad som helst. Men här är hemligheten ... oavsett vem vi är, hur mycket auktoritet vi har, vilken position vi är i, djupt inne i oss alla finns vår känslor och våra primitiva reaktionsmönster. Vi kan bli stressade, osäkra på oss själva, söker godkännande, fruktar misslyckande.


Det är lätt att tro att mod är motsatsen till rädsla. Men faktum är att motsatsen till rädsla är handling - det är när du trots rädslan tar tag i situationen och agerar ändå.


Att vara en ledare handlar om att vara mänsklig. Vi behöver förstå oss själva och våra rädslor för att kunna leda andra på ett autentiskt sätt.


Så, låt oss omfamna vår mänsklighet, erkänna våra rädslor och inse att det är möjligt att agera trots rädsla.


3) Prioritera dina ansträngningar


Att göra en plan och agera utifrån den är alltid ett bra råd. Men ibland är det för mycket att göra.

Då kan det vara viktigt att sätta prioriteringar. 80/20-regeln, eller Pareto-principen, säger att 80% av effekten kommer från bara 20% av orsaken.


Fokusera på det som ger mest effekt, då det är där det kommer att göra mest skillnad.


4) Skapa en miljö av tillit


Det värsta miljön på en arbetsplats är osäkerhet och ständig rädsla att individernas prestationer inte räcker samt att de ej vågar säga vad de egentligen tycker.


Människor behöver trygghet men samtidigt inspireras med positivism och känsla av att de är en del av något större än de själva.


Hur kan du som ledare skapa den känslan?


Första steget är att lyssna och verkligen visa att du bryr dig, att du litar på att de vill väl. Jag brukar säga att chefsrollen är min arbetstitel och jag har vissa mål som jag behöver realisera MED mitt TEAM.


Om mitt team ser mig som chefen som ska kräva saker av de så blir vi aldrig ett team. Vi blir jag och de resurser jag nu har för att leverera något. I den miljön skapas inte förtroende, trygghet och miljö av tillit.


Bygg ditt team, respektera dina medmänniskor, låt alla komma med sin åsikt även om den är negativ, coacha och bry dig om de som indvider inte medarbetare så lovar jag dig att de kommer att ge dig och uppdraget så mycket mer tillbaka


5) Håll ständig fokus på förbättring och tillväxt


Ledarskap för mig handlar inte om att nå en destination eller uppnå en position. Det handlar snarare om inflytande och påverkan, vilket innebär att det är en resa som aldrig tar slut.


De ledare som är bäst på att övervinna ledarskapsutmaningar, är ledare som kan anpassa sig och aldrig slutar lära sig i syfte att bli bättre och ser kontinuerlig tillväxt som en naturlig del av sin vardag.


Så våga öppna upp och lära dig. Tänk på dig själv som en ständigt växande och utvecklande person. Var öppen för nya perspektiv, utmaningar och möjligheter. Förstå att misstag och utmaningar inte är hinder på vägen till framgång, utan snarare tillfällen att lära och växa.

I år är det exakt 20 år sedan jag började mitt första ledaruppdrag, om jag bara då visste att även om 20 år så jag kommer fortfarande att leta efter svaren på alla ledarskapsfrågor.. och om jag bara då visste att ledarskapsböcker är bra och insiktsskapande.. men att leta inne i sig själv är bättre!


Kom ihåg, det finns ingen slutpunkt i ledarskap. Det är en kontinuerlig resa som kräver mod, ödmjukhet och uthållighet.


Har du egna tips och tankar?

Låt mig veta! Lämna en kommentar här eller där du hittade inlägget först!


Ha det så bra och gillade du att läsa mina inlägg, prenumerera så får du det direkt i din inbox nästa gång jag publicerar!

34 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page