top of page

"Nästa nivå av AI: Utforska hur generativa agenter och AgentGPT kan förändra spelreglerna!"

Det går extremt fort nu med AI utvecklingen. Det är spännande och ett ämne som går att diskutera ur en massa möjliga synvinklar. Det jag tycker är spännande är just farten det utvecklas i.. vi får väl se hur det spelar ut sig men det går fortare än vad man tror. Nedan följer kort info om det senast tagna steget mot framtidens möjligheter eller hot beroende på vem man frågar.


Generativa agenter & kort om Agent GPT


Idag ska vi utforska en spännande ny teknikutveckling som kallas "generativa agenter."


Föreställ dig att spela ett videospel eller utforska en virtuell värld där alla karaktärer agerar precis som riktiga människor, med sina egna tankar, känslor och handlingar. Skulle inte det vara fantastiskt häftigt?
Ovan ser ni bilden av hur generativa agenter interagerar med varandra utan mänsklig inblandning. En annan ny utveckling är också släppet av AgentGPT (AgentGPT (reworkd.ai)) som är "next level" AI-verktyg som kan användas för att skapa, konfigurera och distribuera självständiga AI-agenter. Dess intuitiva gränssnitt är enkelt att använda, vilket gör det möjligt för användare att snabbt sätta ihop agenter för en mängd olika uppgifter och mål.


Nu är det dock i BETA och visar egentligen bara vad som kan vara möjligt i framtiden. Men framtiden numera är mycket kortare än vad vi är vana vid.


Det är imponerande hur verktyget låter användarna ge varje agent ett namn och mål, för att sedan enkelt skicka ut dem för att själva utföra uppgifter. AgentGPT kan användas för att skapa agenter för en rad applikationer, från chattrobotar till processautomatisering. En av de mest fantastiska fördelarna med AgentGPT är dess kommande användarvänliga gränssnitt som gör AI tillgängligt för så många fler.Nu till generativa agenter i simulerad miljö

Forskare på Stanford university och Google reasearch har arbetat med idén att skapa en interaktiv stad där AI agenter kan leva i och interagera med varandra samt härma mänskliga beteenden. Och de har gjort stora framsteg! Läs hela studien här: [2304.03442] Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior (arxiv.org).


Generativa agenter är AI baserat datorprogram som simulerar mänskligt beteende och kommunikation, vilket gör dem idealiska för användning i allt från videospel till sociala simuleringar och interaktiva upplevelser.

Generativa agenter, bygger på principen att de kan lära sig av sina erfarenheter, reflektera över sina handlingar och fatta beslut baserat på vad de har lärt sig. Dessa agenter kan skapa en djupare förståelse för sig själva och sin omgivning, vilket gör att de kan agera på ett mer mänskligt sätt.

Ett av de mest slående exemplen på generativa agenter är deras användning i ovan nämnd Sims-liknande spelvärld, där forskarna simulerade agenternas liv och interaktioner med varandra.Denna demonstration visade att generativa agenter har potential att skapa trovärdiga beteenden och samtal. Här är ett exempel på en konversation mellan två generativa agenter, Agent A och Agent B, helt simulerade AI karaktärer som pratar med varandra utan mänsklig inblandning:

Agent A: "Hej! Är du också här för att delta i lördagsworkshopen?"

Agent B: "Ja, det stämmer! Jag ser fram emot att lära mig något nytt. Hur känner du inför workshopen?"

Agent A: "Jag är ganska spänd, men också nyfiken på vad vi kommer att göra. Har du deltagit i något liknande tidigare?"

Agent B: "Faktiskt inte, detta är min första gång. Jag tror att det kommer att bli en intressant och lärorik upplevelse för oss båda."


Generativa agenter kan även användas för att förbättra och anpassa användarupplevelsen inom så kallad "human-centered design".


Genom att fungera som en proxy för användare kan generativa agenter hjälpa designers att utveckla en djupare förståelse för användarnas behov och preferenser, vilket resulterar i mer personliga och effektiva tekniska lösningar.

Trots de många fördelarna med generativa agenter finns det också viktiga etiska överväganden att ta hänsyn till!


Det är viktigt att förstå riskerna till exempel med att användare kan bilda sociala relationer med generativa agenter, och det finns också risker med fel och överdriven tillit till dessa system.


Forskarna är medvetna om dessa problem och arbetar för att minimera riskerna genom att följa bästa praxis för AI-design och säkerställa att användningen av generativa agenter är etisk och samhällsansvarig. Om det nu går dvs, mycket vi inte vet här..

Generativa agenter representerar ett spännande steg mot en framtid där AI blir mer integrerad och interaktiv i våra liv.


Med ytterligare forskning och utveckling kan generativa agenter förvandlas från rena experiment till praktiska verktyg som förbättrar vår vardag och underhållning.


Skrämmande eller hur häftigt som helst? Det är helt upp till dig.


Som jag ser det finns det massor av exempel på användningsområden i framtiden för generativa agenter, listar några nedan direkt ur huvudet så ta det för vad det är:

  1. Kundtjänst: Generativa agenter kan fungera som virtuella kundtjänstrepresentanter som kan hantera en mängd olika frågor och problem. De kan hjälpa till att minska väntetider och öka kundtillfredsställelsen genom att erbjuda snabba och exakta svar.

  2. Personliga tränare: Generativa agenter kan användas som virtuella tränare som ger personliga träningsscheman, kostråd och motivation. De kan anpassa sina rekommendationer baserat på användarens mål, fysiska förmåga och intressen.

  3. Utbildning: Generativa agenter kan användas som virtuella lärare eller handledare som hjälper elever att lära sig nya ämnen eller färdigheter. De kan anpassa sina instruktioner efter elevens behov och förståelse, vilket kan förbättra lärandet och göra utbildningen mer engagerande.

  4. Underhållning: I filmer, tv-program och videospel kan generativa agenter användas för att skapa dynamiska och oförutsägbara karaktärer som interagerar med både användare och varandra på ett autentiskt och engagerande sätt.

  5. Virtuella assistenter tom som robotar: Generativa agenter kan förbättra kapabiliteten hos virtuella assistenter som Siri och Alexa, vilket gör dem mer personliga och proaktiva när det gäller att hjälpa användare med sina dagliga uppgifter och frågor.

  6. Utföra och automatisera uppgifter i arbetet: Såklart när man kan avgränsa systemen i sin egen miljö och när man förstår mer kring hur denna teknik säkert och standardiserat kan appliceras i bredare skala.

Men säkert så mycket mer än vad min hjärna nu klarar av :-)


Sammanfattningsvis har generativa agenter potentialen att revolutionera sättet vi interagerar med teknik och varandra, och de kan förändra hur vi arbetar, lär oss och kommunicerar.


Jag ser (med blandning av skräck och förtjusning) fram emot att se hur dessa innovativa AI-system kommer att forma vår framtid.


Gillar du det eller har kommentarer, skriv!
Gillar du inte det, skriv det med!
Gilla dela så når vi fler!

Hälsning
Adnan


70 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page