top of page

Utveckla din karaktär!: Vad är hemligheterna bakom exceptionellt ledarskap? (2023)

Uppdaterat: 9 mars 2023Ledarskap är en av de mest diskuterade ämnena i näringslivet, Jordan Peterson (kanadensisk professor emeritus i psykologi, klinisk psykolog och religionsfilosofisk författare) menar att trots enorma mängder av artiklar om ledarskap finns det en stor brist på kvalitativ litteratur på området.


Det beror delvis på att ledarskap är svårt att definiera, men också på att människor med olika personligheter och karaktärsdrag kan vara ledare på olika sätt. Ändå finns det vissa karaktärsdrag kan jag tycka som är avgörande för en effektiv ledare.


Låt oss fördjupa oss in i detta diffusa ämne som enligt mig är såå viktigt!


Karaktär = summan av alla egenskaper och kvaliteter hos en person, såsom integritet, mod, styrka, ärlighet och lojalitet.

En ledare med god karaktär är någon som inte bara är stark och drivande, utan också mänsklig och ödmjuk.


En ledare som tar sig tid att lyssna på andras synpunkter och värdesätter olikheter ökar inte bara tilliten och respekten i organisationen, utan skapar också en positiv och inkluderande arbetsmiljö.


Att visa sig som en tillmötesgående ledare kan ha en djupgående påverkan på människorna som arbetar inom organisationen. När människor ser att deras ledare har god karaktär och att de är villiga att lyssna och acceptera andra, ökar tilliten och respekten från medarbetarna.


Människor vill följa en ledare som de ser upp till och som de kan lita på, särskilt under svåra förhållanden.


Tillit är en grundläggande faktor för att bygga en stark organisation, och den uppnås genom att visa upp ödmjukhet och en stark karaktär. Men om en ledare visar sig otillförlitlig undermineras förmågan att leda och organisationen kan lida av det. Därför är det avgörande att ledare alltid arbetar för att bygga en stark karaktär och förtroende genom att vara tillitsfulla, mänskliga, ödmjuka och tillmötesgående.


Ja det låter ju mycket som "att vara en god människa". Är inte det fantastiskt? Men frågan är hur mycket vårt skolsystem för att ta det som ett exempel, förbereder våra framtida ledare i just att utveckla dessa karaktärsdrag? Det intressanta här är att religionerna oavsett vilken man tror på eller om man inte tror på någon alls, baseras i "goodness of men and women"samt predikar självutveckling och utveckling av egen karaktär. Och ofta räcker det med några få i gruppen för att skapa direkta positiva resultat.

Tänk om dessa är ledare dessutom!


Jag har själv gått otaliga ledarskapsutbildningar men kan fortfarande inte säga att det är kompetens införskaffad där som gör att jag ibland får positiv feedback från mina kollegor om mitt ledarskap.


Utbildningarna (inte alla) är ofta fokuserade på strukturer och fakta och modeller. Men hur går vi djupare in i människan? Det kan vi nog inte utan resan måste ske inifrån dig själv och är baserad på extremt många parametrar i personens eget liv. och uppfostran, samt såklart vilja att utvecklas.


1) Varför din karaktär och personlighetsdrag är viktigare än befattning när det gäller ledarskap?


En effektiv ledare behöver veta vart hen är på väg och kunna kommunicera detta till sina anställda. Dessutom behöver hen vara ärlig och trovärdig för att få förtroende. Men vart hen leder organisationen måste också ha ett värde för att medarbetarna ska vilja följa med.


Det finns vissa personlighetsdrag som är avgörande för att en person ska kunna uppnå dessa egenskaper och därmed bli en framgångsrik ledare. En av de viktigaste egenskaperna är att vara samvetsgrann, vilket betyder att man håller vad man lovar och är pålitlig. Att vara en hård eller mjuk ledare spelar mindre roll så länge man kan lita på att hen gör vad mer än vad hen säger att hen ska göra.


Att man har fått en chefstitel betyder endast i min värld att du har en uppgift som din uppdragsgivare har gett dig. Men att vara en ledare är en annan sak. En chef som också är en ledare behöver nu prestera på sitt chefsuppdrag och oftast kan denna inte prestera på detta själv, utan tillsammans med andra. För det behövs ledarskap och att du som ledare verkligen ständigt arbetar med din karaktär som gör att människor VILL följa dig, inte för att de MÅSTE.


2. Hur du kan då utveckla din karaktär för att bli en effektiv ledare?


Innan du börjar fundera, låt mig ta dig tillbaka till en tid av filosofisk visdom, till en tid av stoikerna.


De trodde på att karaktär var det enda som verkligen betydde något, att det var det enda vi verkligen kunde kontrollera i livet.


Som Marcus Aurelius, den romerska kejsaren, sade:

"Du har makt över ditt sinne - inte över yttre händelser. Inse detta, så kommer du att finna styrka."

För dessa vismän var en bra karaktär kännetecknad av förnuft, mod, självkontroll, visdom och rättvisa. Ingenting annat var lika viktigt som detta.


De såg karaktär som något som formas genom repetitivt beteende som antingen belönas eller visar sig fungera genom erfarenhet.


De menade också att alla kunde utveckla en god karaktär, det var en del av den mänskliga naturen, och med övning och engagemang kunde varje person forma sin karaktär och uppnå fantastiska resultat


Så gräv djupt in i dig själv och utmana dig själv i vardagen så kommer du att komma långt i ditt ledarskap!
Slutsats: Att utveckla sin karaktär är avgörande för att bli en effektiv ledare. Att vara samvetsgrann och pålitlig är en av de viktigaste egenskaperna för en ledare. Det handlar inte om att ha en hög befattning eller att vara auktoritär, det får du! Det handlar om att utveckla rätt karaktär om människor ska vilja följa dig, och det kan du bara förtjäna!
Tankar? Åsikter? Frågor.... bara att kommentera och dela


Ta hand om er

Adnan

421 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page