top of page

Vilken ledare vill ditt team ha?- Vågar du prova Tom Geraghtys övning med ditt team?

Uppdaterat: 10 maj 2023

Jag har haft förmånen att få någon gång feedbacken "Adnan du är den bästa chef jag haft".


Jag har alltid extremt svårt att bemöta det mer än ett blygsamt tack. Men alltid går jag därifrån undrandes varför. Vad är det jag gör för att få den feedbacken?


När jag gräver djupare så inser jag att det är alla de andra små sakerna vid sidan av mitt chefsuppdrag, sånt som sällan avkrävs som uppåtrapportering men som är så avgörande för min långsiktiga prestation och företagets välmående!Men hur vet vi som ledare/chefer om vi gör rätt?


För detta finns det inget enkelt svar eller recept kan jag tycka. Som allt annat är det beroende på individer, teamet, företagskultur, uppdrag, område man arbetar inom med mera.


Som ledare är det, oavsett ovan beroenden, viktigt att ständigt utmana och utveckla sitt ledarskap för att främja både personlig och professionell tillväxt. Att vara en god ledare innebär att vara modig nog att se inåt och ifrågasätta sina egna metoder, attityder och beteenden.


Nedan kommer jag att reflektera över vikten av att ständigt sträva efter att bli bättre som ledare och hur Tom Geraghtys övning kan hjälpa oss att uppnå detta mål.


Vågar du använda ditt team i en resa mot självinsikt?

Ledarskap och chefsskap hänger givetvis ihop men min erfarenhet säger att ledarskapet (det blåa i bilden nedan) gör att du får människor med dig. Har du någonsin hört någon medarbetare säga att du är en bra chef för att du har så bra kontroller, processer, att du håller budget, att du är en fena på att rapportera, att du är effektiv på möten..


Nä och det kommer du inte att höra heller. Det är viktigt men det bara förväntas av dig och i ärlighetens namn är det ingen mer än din chef som bryr sig. Men för att kunna prestera måste du göra det genom att få med dig andra och då kommer ledarskapet in!


Se bild som beskriver Tom Geraghty uppdelning mellan chefskap och ledarskap:

Ett av de mest grundläggande stegen på vägen mot att bli en bättre ledare är att bli medveten om våra egna styrkor och svagheter. Det är inte alltid lätt att se på oss själva med kritiska ögon och erkänna våra brister, men det är en avgörande process för att kunna utvecklas och förbättras.


När vi inser att det finns utrymme för förbättring, blir vi mer öppna för att lära oss av våra misstag och ta till oss nya metoder och perspektiv.


Tom Geraghtys övning: En katalysator för din egen förändring


Tom Geraghtys övning är en kraftfull metod för att hjälpa oss att ta ägande över vår egen utveckling som ledare samt att bonda som ett team.


Genom självreflektion och feedback från våra teammedlemmar kan vi bättre förstå hur vårt ledarskap påverkar dem och hur vi kan förbättra oss. Det är en övning som kräver ärlighet, mod och en vilja att förändras.


Tom Geraghty, en erfaren konsult inom ledarskap och teamutveckling, har skapat en övning som hjälper ledare att stärka sitt teamledarskap. Övningen består av tre huvudsteg som du gör med ditt team:

  1. Självreflektion: Ledare börjar med att reflektera över sina egna styrkor och svagheter samt hur dessa påverkar teamets prestanda och dynamik. Detta kan inkludera att fundera över kommunikationsstil, beslutsfattande och konflikthantering.

  2. Feedback från teamet: Ledaren ber om feedback från teammedlemmarna om deras uppfattning om ledarskapet. Detta kan göras genom anonyma enkäter eller öppna diskussioner där alla känner sig bekväma att dela med sig av sina tankar och åsikter.

  3. Handlingsplan: Baserat på självreflektionen och feedbacken från teamet, skapar ledaren en handlingsplan för att förbättra sitt ledarskap. Planen bör inkludera specifika mål och strategier för att nå dessa mål.

OBS! Denna är tuff och kräver ärlighet från ditt team samt tydlighet från dig att det inte handlar om dig endast utan hur ditt ledarskap kan bli bättre för att vi som team ska klara av vårt uppdrag. Du måste koppla det dit annars riskerar du att få generella uppfattningar som inte leder nånstans. Vi är ett team för att lösa ett uppdrag och prestera, inget annat är relevant i kontexten.


Vågar du så kan jag lova dig att det öppnas upp en massa dörrar och insikter från båda hållen. Du bjuder på dig själv men får egentligen en unik chans att få dig själv och ditt team att växa!


En ledare är alltid i ständig utveckling


Att genomföra Tom Geraghtys övning är bara början på en livslång resa för att ständigt utmana och förbättra vårt ledarskap. Vi måste vara beredda att se på oss själva och våra metoder med kritiska ögon och vara öppna för att omvärdera och anpassa oss efter nya insikter och erfarenheter. Det är denna ständiga strävan efter förbättring som gör oss till bättre ledare och förebilder för våra team.


Gillar du det? Likea, dela och kommentera här eller på linkedIn


Ta hand om dig

Adnan


210 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page