top of page

Att Bygga Ett Fantastiskt Team: 4 Ingredienser

Är du ledare så har du yttersta ansvar för ett resultat, men allt som oftast kan en ledare inte klara av att prestera ett resultat ensam, de flesta resultat och speciellt de mer komplexa är helt beroende av teamets förmåga att leverera, anpassa sig och leverera själva och tillsammans.


Fantastiskt teamwork är grundstenen i alla framgångsrika organisationer. Samarbete och kollektiv ansträngning förkroppsliggör det tidlösa ordspråket: "Helheten är större än summan av dess delar".


Men vad krävs det för att bygga ett fantastiskt team? Svaret ligger inte bara i att samla en grupp av mycket kompetenta individer utan också i att främja en miljö som gynnar tillväxt, lärande och ömsesidig respekt.


Med stöd insikter från Harvard Business Review kombinerat med mina egna tankar kommer denna artikel att fördjupa sig i fyra nyckelaspekter av att bygga ett framstående team.


Ha en trevlig läsning, men först får du en infographic som summerar och som du kan kopiera för senare användning:Då kör vi, 4 nycklar kommer här:


1) Stark teamstruktur: Arkitekturen för Framgång

För att bygga ett starkt och effektivt team, bör du sträva efter att samla den rätta mixen och antalet medlemmar.

Detta inkluderar att designa uppgifter och processer på ett optimalt sätt samt etablera normer som avskräcker destruktivt beteende och främjar positiva dynamiker. Detta sista formar beteenden och rör vid ledarskapets mjuka delar som oftast är svårt att forma. Det är ledarens uppgift men också teamets ansvar att skapa denna miljö.


Kom ihåg, varje individ behöver inte besitta överlägsna tekniska och sociala färdigheter. Det viktigaste är att teamet som helhet har en balanserad kombination av båda och att det finns tillit och stödjande kultur inom gruppen. På så sätt kan varje medlems unika styrkor och färdigheter bidra på bästa sätt till teamets övergripande framgång.


Som ledare är det viktigt att uppmuntra: Jag vet inte hur jag ska göra, kan någon hjälpa mig? men än viktigare att belöna de som svarar: Absolut, kom så hjälps vi åt!.


Det som också kännetecknar starka team är när teamet gemensamt fördelar ansvar, förbättrar processer och utmanar varandra. Kom ihåg, detta team låter riktigt bra i ledarens örön, men tro mig, bara starka ledare kan leda dessa team!


Bygg ett team som vet vad de ska göra, som kan bygga egna processer om de befinliga inte fungerar samt framförallt med medlemmar som vill något mer än att utföra arbetsuppgifter!


2) Övertygande Riktning: Navigering mot Framgång

På resan mot framgång fungerar en tydlig och övertygande riktning som teamets ledstjärna.


Team kan inte inspireras om de är omedvetna om sin kurs eller saknar uttryckliga mål att sträva efter. Likaså trifggas människor sällan av ekonomiska mål såsom vi ska dubbla vår omsättning.. du måste ta fram ert "varför", vad är det vi bygger tillsammans?


Dessa mål bör vara tillräckligt utmanande för att tända motivation, men inte så skrämmande att de orsakar missmod. Att hitta denna balans är avgörande. Det säkerställer att teammedlemmar utmanas ut ur deras komfortzoner, vilket främjar tillväxt och innovation, utan att orsaka utbrändhet eller förtvivlan.


Ibland kan det hända att teamets ambitioner överstiger organisationens och det kan vara demoraliserande. Se det som en utmaning mot målet och orkar ni så arbeta med att påverka andra. Acceptera det ni ej kan förändra och påverka det ni kan.


3) Stödjande Sammanhang: Främja en Gynnsam Miljö

Jag pratar här om miljön där ett team verkar påverkar avsevärt dess potential för framgång.


Ett stödjande sammanhang, präglat av ett belöningssystem som förstärker bra prestanda, verktyg för att kunna leverera på updraget och någon form av ekosystem av utbildningsmöjligheter, är centralt. Skapa rätt förutsättningar så mycket som det går!


Genom att erkänna och belöna bra prestanda kan organisationer inspirera teammedlemmaratt ständigt sträva efter att utmärka sig. Låt teammedlemmar växa och utsättas för perioder av utmaning, det får de att växa och se bredare förbi sina uppgifter. Det bästa är om du som ledare låter de bli bättre än dig på en massa saker, kanske även ditt eget jobb.


Ledare i framgångsrika team måste låta människor tänka själva och det viktigaste ledaren ska bidra med är att tänka tillsammans med sina medarbetare samt utmana de. Dock är det viktigt att kunna ta beslut även när det går emot gruppens vilja. Låt uppdraget styra!


4) Gemensamt Tankesätt: Förenas Under En Gemensam Flagga

Sist men inte minst är ett gemensamt tankesätt den hemliga ingrediensen i receptet för ett högpresterande team. Detta avser en kollektiv förståelse och anpassning kring ett gemensamt mål, vision eller tillvägagångssätt.


Det är limmet som håller ihop teamet, och skapar en känsla av enhet och syfte.


När teammedlemmar förenas av en gemensam förståelse av sina uppgifter och mål kan de samarbeta mer effektivt. Denna känsla av gemenskap och känsla av att vi är tillsammans i problemet kan omvandla en grupp individer till ett sammanhängande, högpresterande team.


Människor bondar bäst när de har gått igenom tuffa tider tillsammans, för att i de tuffa tiderna kommer allt som jag skrev ovan till sin spets. Så fly inte från tuffa tider, de är normala och konflikter kan till och med bli förlösande, hantera dessa istället för att undvika de och låt teamet våga utmana varandra.


Slutsats

Att skapa ett fantastiskt team är ingen liten bedrift. Det kräver noggrant övervägande av vilka som ska ingå, tydlighet i riktningen, ett stödjande sammanhang och att man främjar ett gemensamt tankesätt. Men med dessa element och ovan tankar på plats kan organisationer bygga team som inte bara är effektiva, utan också stärkta, engagerade och redo att bemästra vilken utmaning som helst som kommer i deras väg.


Magin med fantastiskt teamwork är trots allt förmågan att tillsammans uppnå det som inte kunde uppnås ensam.

88 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page